in 5 stappen gezond groeien met je bedrijf

Stap 1

koppelen aan analysesoftware

De financiële administratie koppelen aande analysesoftware.Wegwijs worden in de analysesoftware*

Stap 2

verzamelen en vastleggen

Het verzamelen van de resultaten van de afgelopen 2 jaar* De resultaten in het huidige boekjaar Het vinden van afwijkingen in verglijking tot voorgaande jaren Het vastleggen van eventuele financiële blinde vlekken van de onderneming

Stap 3

doelen vastleggen in het analysepakket

Winstdoelstelling Investeringsdoelstelling Begroting huidig boekjaar opstellen

Stap 4

monitoren van de resultaten en doelstellingen

Het instellen van KPI’s en systeemmeldingen om de doelstellingen te bewaken.

Stap 5

evalueren en bijsturen

Een gesprek (maandelijks of per kwartaal) om de resultaten te bespreken en waar nodig bij te sturen.

In 5 stappen gezond groeien met je bedrijf

Ontdek ons stappenplan