Investeringsaftrek: dat wil je niet mislopen

Investeringsaftrek: dat wil je niet mislopen

Waar is investeringsaftrek voor bedoeld?

Investeringsaftrek is bedoeld om ondernemers te stimuleren te investeren in hun bedrijf. Wanneer je als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, kun je onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de investeringsaftrek. Met het toepassen van een investeringsaftrek verlaag je de fiscale winst, waardoor je onderaan de streep dus minder belasting betaalt. 

Er zijn drie verschillende vormen van investeringsaftrek:

Hoe dat precies werkt? In dit blog gaan we daar dieper op in. Let wel op, de voorwaarden voor investeringsaftrek zijn vrij complex.  De bedragen die in dit blog genoemd worden zijn gebaseerd op de bedragen die door de Belastingdienst zijn vastgesteld voor boekjaar 2020. Deze kunnen per jaar verschillen. We adviseren je om contact te zoeken met je boekhouder of accountant bij het toepassen van de investeringsaftrek. Zo voorkom je dat je op een later tijdstip de aftrek moet terugbetalen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (ook wel de KIA genoemd) is een aftrekpost die je kunt toepassen bij de aanschaf van algemene bedrijfsmiddelen. Je kunt hierbij denken aan een nieuwe computer, gereedschap of meubilair voor je kantoor. Om voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden toepassing KIA

Binnen de KIA is het minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel vastgesteld op €450. Bedragen lager dan €450,- kunnen dan ook niet worden meegenomen in de aftrek. Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen is het goed om hier rekening mee te houden. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om nét iets meer uit te geven.  

Daarnaast is het, om in aanmerking te komen voor de KIA van belang dat het totale investeringsbedrag tussen de €2.400 en €323.544 ligt. Het totale investeringsbedrag is de totaalsom van alle investeringen van dat jaar bij elkaar opgeteld. Het percentage van de investeringsaftrek, voor investeringen vanaf €2.400, is voor 2020 vastgesteld op 28% van het investeringsbedrag. Daarbij geldt er een maximale aftrek van in totaal €16.307.

Investeer je meer dan €107.849? Dan vermindert de investeringsaftrek met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag dat daarboven komt. Wie meer dan € 323.544 investeert heeft hierdoor dan ook geen recht meer op de investeringsaftrek.  

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen bij een samenwerkingsverband?

Van bedrijven die deel uitmaken van een samenwerkingsverband wordt verwacht dat ze de investeringen bij elkaar op tellen. Met andere woorden, de hoogte van de investeringsaftrek wordt in dit geval gebaseerd op de totale investering van het samenwerkingsverband en niet op de investering van de afzonderlijke ondernemingen. Verder gelden voor een samenwerkingsverband dezelfde regels. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (ook wel de EIA genoemd) is een aftrekpost die je kunt toepassen bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De middelen die in aanmerking komen voor deze aftrekpost staan vermeld op de energielijst. De energielijst is het overzicht van de voor EIA kwalificerende bedrijfsmiddelen.

Gebruik maken van deze aftrekpost heeft een dubbel voordeel, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: “de energiekosten gaan omlaag en je betaalt minder belasting”. 

Voorwaarden toepassing EIA

Binnen de EIA is het minimum investeringsbedrag per energiebesparend bedrijfsmiddel vastgesteld op €2.500. Bedragen lager dan €2.500 kunnen dan ook niet worden meegenomen in de aftrek. Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen is het goed om hier rekening mee te houden. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om nét iets meer uit te geven.  

De uiteindelijke aftrek bedraagt 45% van het bedrag dat geïnvesteerd is. Waardoor de uiteindelijke kosten van de investering bijna gehalveerd worden. Gebruiken maken van deze aftrekpost kan dan ook erg interessant zijn. 

Het maximale investeringsbedrag binnen de EIA is voor de meeste ondernemers niet relevant. Deze bedraagt namelijk €122 miljoen.

Welke kosten komen in aanmerking? 

Zoals eerder genoemd doe je er verstandig aan om te kijken naar de energiebesparende middelen die vermeld staan op de energielijst. Staat jouw geplande investering daartussen, dan kom je in aanmerking voor de investeringsaftrek.

Kosten die dan vergoed worden zijn:

 • Aanschafkosten
 • Voortbrengingskosten.
 • Gemaakte kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
 • Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

Kosten die niet in aanmerking komen zijn:

 • Gemaakte kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
 • Onderhoudskosten

Energie-investeringsaftrek in combinatie met subsidie?

Maak je gebruik van een investeringssubsidie voor de aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan moet je het totale subsidiebedrag aftrekken van de investering. Over het bedrag dat overblijft heb je dan mogelijk recht op de investeringsaftrek. De enige uitzondering op deze regel is Exploitatiesubsidie. Deze hoef je niet in mindering te brengen. 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (ook wel de MIA genoemd) is een aftrekpost die je kunt toepassen bij bedrijfsmiddelen die worden aangemerkt als milieu-investering.  De middelen die in aanmerking komen voor deze aftrekpost staan vermeld op de milieulijst. De milieulijst is het overzicht van de voor MIA kwalificerende bedrijfsmiddelen.

De overheid hoopt met de milieu-investeringsaftrek investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren.

Voorwaarden toepassing MIA

Net als bij energie-investeringsaftrek is er ook bij de milieu-investeringsaftrek sprake van een minimum investering van €2.500 per bedrijfsmiddel. Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen is het goed om hier rekening mee te houden. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om nét iets meer uit te geven. 

Er geldt hierbij een maximumbedrag van € 25 miljoen per belastingplichtige en per bedrijfsmiddel waarover MIA wordt verleend.

De mogelijke investeringen, die zijn opgenomen in de eerder genoemde milieulijst, zijn onderverdeeld in drie categorieën. Per categorie geldt een ander aftrekpercentage. Over de eerste categorie is het aftrekpercentage 36,0%, over categorie twee is het percentage 27% en over categorie drie 13,5%.

Wie gebruik wil maken van de MIA, moet rekening houden met een aantal praktische zaken. Zo mag het milieuvriendelijke bedrijfsmiddel bijvoorbeeld niet eerder gebruikt zijn. Ook moet je er rekening mee houden dat je deze aftrekpost niet kunt combineren met de energie-investeringsaftrek. Let er tevens op dat je, wanneer je gebruik wenst te maken van de MIA, de investering tijdig meldt bij het RVO.

Dubbel voordeel: MIA combineren met de VAMIL

Een andere regeling, welke eveneens betrekking heeft op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dat is de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). In de praktijk worden beide vaak gecombineerd gebruikt. De middelen die in aanmerking komen voor de VAMIL staan dan ook op dezelfde milieulijst als die van de MIA. 

Waar de MIA ondernemers in staat stelt de fiscale winst te verlagen, stelt de VAMIL ondernemers in staat om investeringen op een willekeurig moment af te schrijven. Door de bedrijfsmiddelen sneller af te schrijven wordt de fiscale winst vermindert, wat neerkomt om een lagere belastingaanslag. De willekeurige afschrijving vanuit de VAMIL is beperkt tot 75%. Andere voorwaarden die betrekking hebben op deze regeling zijn te vinden in de Brochure en Milieulijst 2020

Investeringsadvies?

Investeren. Het is één van de belangrijkste activiteiten binnen je onderneming. De juiste investering is immers een voedingsbodem voor het toekomstige succes van je bedrijf. Door gebruik te maken van investeringsaftrek wordt dat allemaal een stuk interessanter. De regelgeving hieromtrent is echter complex. Wanneer je niet dagelijks te maken hebt dergelijke regelingen gaat er veel tijd in zitten. Moet je het dan maar laten? Nee. Laten we eerlijk zijn, niemand wil er achteraf achter komen dat hij fiscale voordelen is misgelopen.  We adviseren je dan ook om contact te zoeken met je boekhouder of account bij het toepassen van de investeringsaftrek. Zo weet je zeker dat alles goed geregeld is.

Waar is investeringsaftrek voor bedoeld?

Investeringsaftrek is bedoeld om ondernemers te stimuleren te investeren in hun bedrijf. Wanneer je als ondernemer investeert in bedrijfsmiddelen, kun je onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de investeringsaftrek. Met het toepassen van een investeringsaftrek verlaag je de fiscale winst, waardoor je onderaan de streep dus minder belasting betaalt. 

Er zijn drie verschillende vormen van investeringsaftrek:

Hoe dat precies werkt? In dit blog gaan we daar dieper op in. Let wel op, de voorwaarden voor investeringsaftrek zijn vrij complex.  De bedragen die in dit blog genoemd worden zijn gebaseerd op de bedragen die door de Belastingdienst zijn vastgesteld voor boekjaar 2020. Deze kunnen per jaar verschillen. We adviseren je om contact te zoeken met je boekhouder of accountant bij het toepassen van de investeringsaftrek. Zo voorkom je dat je op een later tijdstip de aftrek moet terugbetalen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (ook wel de KIA genoemd) is een aftrekpost die je kunt toepassen bij de aanschaf van algemene bedrijfsmiddelen. Je kunt hierbij denken aan een nieuwe computer, gereedschap of meubilair voor je kantoor. Om voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in aanmerking te komen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Voorwaarden toepassing KIA

Binnen de KIA is het minimum investeringsbedrag per bedrijfsmiddel vastgesteld op €450. Bedragen lager dan €450,- kunnen dan ook niet worden meegenomen in de aftrek. Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen is het goed om hier rekening mee te houden. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om nét iets meer uit te geven.  

Daarnaast is het, om in aanmerking te komen voor de KIA van belang dat het totale investeringsbedrag tussen de €2.400 en €323.544 ligt. Het totale investeringsbedrag is de totaalsom van alle investeringen van dat jaar bij elkaar opgeteld. Het percentage van de investeringsaftrek, voor investeringen vanaf €2.400, is voor 2020 vastgesteld op 28% van het investeringsbedrag. Daarbij geldt er een maximale aftrek van in totaal €16.307.

Investeer je meer dan €107.849? Dan vermindert de investeringsaftrek met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag dat daarboven komt. Wie meer dan € 323.544 investeert heeft hierdoor dan ook geen recht meer op de investeringsaftrek.  

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2020

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek toepassen bij een samenwerkingsverband?

Van bedrijven die deel uitmaken van een samenwerkingsverband wordt verwacht dat ze de investeringen bij elkaar op tellen. Met andere woorden, de hoogte van de investeringsaftrek wordt in dit geval gebaseerd op de totale investering van het samenwerkingsverband en niet op de investering van de afzonderlijke ondernemingen. Verder gelden voor een samenwerkingsverband dezelfde regels. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (ook wel de EIA genoemd) is een aftrekpost die je kunt toepassen bij investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De middelen die in aanmerking komen voor deze aftrekpost staan vermeld op de energielijst. De energielijst is het overzicht van de voor EIA kwalificerende bedrijfsmiddelen.

Gebruik maken van deze aftrekpost heeft een dubbel voordeel, aldus de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: “de energiekosten gaan omlaag en je betaalt minder belasting”. 

Voorwaarden toepassing EIA

Binnen de EIA is het minimum investeringsbedrag per energiebesparend bedrijfsmiddel vastgesteld op €2.500. Bedragen lager dan €2.500 kunnen dan ook niet worden meegenomen in de aftrek. Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen is het goed om hier rekening mee te houden. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om nét iets meer uit te geven.  

De uiteindelijke aftrek bedraagt 45% van het bedrag dat geïnvesteerd is. Waardoor de uiteindelijke kosten van de investering bijna gehalveerd worden. Gebruiken maken van deze aftrekpost kan dan ook erg interessant zijn. 

Het maximale investeringsbedrag binnen de EIA is voor de meeste ondernemers niet relevant. Deze bedraagt namelijk €122 miljoen.

Welke kosten komen in aanmerking? 

Zoals eerder genoemd doe je er verstandig aan om te kijken naar de energiebesparende middelen die vermeld staan op de energielijst. Staat jouw geplande investering daartussen, dan kom je in aanmerking voor de investeringsaftrek.

Kosten die dan vergoed worden zijn:

 • Aanschafkosten
 • Voortbrengingskosten.
 • Gemaakte kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen
 • Kosten voor een energieadvies of EPA maatwerkadvies

Kosten die niet in aanmerking komen zijn:

 • Gemaakte kosten voor bedrijfsmiddelen die eerder zijn gebruikt.
 • Kosten voor grond, woningen, personenauto’s en vaartuigen die een andere bestemming hebben dan beroepsvervoer, dieren, effecten, vorderingen, goodwill, vergunningen, ontheffingen, concessies en andere publiekrechtelijke dispensaties.
 • Onderhoudskosten

Energie-investeringsaftrek in combinatie met subsidie?

Maak je gebruik van een investeringssubsidie voor de aanschaf van energiebesparende bedrijfsmiddelen? Dan moet je het totale subsidiebedrag aftrekken van de investering. Over het bedrag dat overblijft heb je dan mogelijk recht op de investeringsaftrek. De enige uitzondering op deze regel is Exploitatiesubsidie. Deze hoef je niet in mindering te brengen. 

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De milieu-investeringsaftrek (ook wel de MIA genoemd) is een aftrekpost die je kunt toepassen bij bedrijfsmiddelen die worden aangemerkt als milieu-investering.  De middelen die in aanmerking komen voor deze aftrekpost staan vermeld op de milieulijst. De milieulijst is het overzicht van de voor MIA kwalificerende bedrijfsmiddelen.

De overheid hoopt met de milieu-investeringsaftrek investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen stimuleren.

Voorwaarden toepassing MIA

Net als bij energie-investeringsaftrek is er ook bij de milieu-investeringsaftrek sprake van een minimum investering van €2.500 per bedrijfsmiddel. Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen is het goed om hier rekening mee te houden. In sommige gevallen kan het voordelig zijn om nét iets meer uit te geven. 

Er geldt hierbij een maximumbedrag van € 25 miljoen per belastingplichtige en per bedrijfsmiddel waarover MIA wordt verleend.

De mogelijke investeringen, die zijn opgenomen in de eerder genoemde milieulijst, zijn onderverdeeld in drie categorieën. Per categorie geldt een ander aftrekpercentage. Over de eerste categorie is het aftrekpercentage 36,0%, over categorie twee is het percentage 27% en over categorie drie 13,5%.

Wie gebruik wil maken van de MIA, moet rekening houden met een aantal praktische zaken. Zo mag het milieuvriendelijke bedrijfsmiddel bijvoorbeeld niet eerder gebruikt zijn. Ook moet je er rekening mee houden dat je deze aftrekpost niet kunt combineren met de energie-investeringsaftrek. Let er tevens op dat je, wanneer je gebruik wenst te maken van de MIA, de investering tijdig meldt bij het RVO.

Dubbel voordeel: MIA combineren met de VAMIL

Een andere regeling, welke eveneens betrekking heeft op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, dat is de VAMIL (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). In de praktijk worden beide vaak gecombineerd gebruikt. De middelen die in aanmerking komen voor de VAMIL staan dan ook op dezelfde milieulijst als die van de MIA. 

Waar de MIA ondernemers in staat stelt de fiscale winst te verlagen, stelt de VAMIL ondernemers in staat om investeringen op een willekeurig moment af te schrijven. Door de bedrijfsmiddelen sneller af te schrijven wordt de fiscale winst vermindert, wat neerkomt om een lagere belastingaanslag. De willekeurige afschrijving vanuit de VAMIL is beperkt tot 75%. Andere voorwaarden die betrekking hebben op deze regeling zijn te vinden in de Brochure en Milieulijst 2020

Investeringsadvies?

Investeren. Het is één van de belangrijkste activiteiten binnen je onderneming. De juiste investering is immers een voedingsbodem voor het toekomstige succes van je bedrijf. Door gebruik te maken van investeringsaftrek wordt dat allemaal een stuk interessanter. De regelgeving hieromtrent is echter complex. Wanneer je niet dagelijks te maken hebt dergelijke regelingen gaat er veel tijd in zitten. Moet je het dan maar laten? Nee. Laten we eerlijk zijn, niemand wil er achteraf achter komen dat hij fiscale voordelen is misgelopen.  We adviseren je dan ook om contact te zoeken met je boekhouder of account bij het toepassen van de investeringsaftrek. Zo weet je zeker dat alles goed geregeld is.

Volg findi online:

Misschien vind je dit ook interessant:

Je boekhouding uitbesteden?

Wij zijn findi en net als jij, zijn wij ondernemend van karakter. Persoonlijk contact vinden wij belangrijk. Niet alleen omdat ondernemen mensenwerk is, maar ook omdat ons netwerk ons meest waardevolle kapitaal is. Kennismaken met findi? Neem contact op voor een afspraak.